Projekt   „Malowane wyobraźnią”

Warsztat cyzelerski

       grupę prowadzi: Marcin Grubizna

 

   

   

Plan pracy grupy

Cele :

- promowanie uczniów utalentowanych technicznie, wykazujących zdolności  manualne

- opanowanie umiejętności ręcznego wytłaczania blachy miedzianej

- wyłonienie uczniów uzdolnionych technicznie

- kształtowanie umiejętności właściwej kultury technicznej

- promowanie ciekawych miejsc naszego rejonu

 

Zadania:

L.p.

 

   Temat

Liczba

godzin

1.

Zapoznanie się z różnymi rodzajami blach. Porównanie właściwości blach miedzianych, stalowych i ołowiowych.

2

2

 Zapoznanie z narzędziami używanymi w procesie puncowania

1

3

Zapoznanie z metodami wytwarzania wzorów do późniejszego wykonania.

2

4

Wykonywanie wzorów za pomocą techniki fotografii cyfrowej oraz druku na folii w formie negatywowej.

4

5

Praca na małych arkuszach blachy miedzianej w celu poznania właściwych parametrów używanych narzędzi oraz wpływu siły uderzenia na głębokość tłoczenia. 

3

 

6

Przenoszenie wcześniej wykonanych wzorów na arkusze blachy miedzianej w formacie A4.

5

7

Wykonywanie właściwych wzorów w blasze miedzianej metodą ręcznego wytłaczania.

12

 

8

Selekcja zebranego materiału. Wystawa wykonanych prac.

 

3

                                                                                                              Razem 32 godz.