DZIAŁANIA GRUPY ARTYSTYCZNEJ „TĘCZA”

 Grupę prowadzi: Izabella Kowalska

 

Celem podejmowanych działań w ramach spotkań grupy artystycznej Tęcza jest rozbudzanie i wykorzystanie tkwiącej w nastolatkach twórczej ekspresji, wyrabianiu smaku i gustu artystycznego i odkryciu piękna w otaczającego świata. Kolejny cele to:

  • Wspieranie i promowanie uczniów uzdolnionych plastycznie i pozbawionych możliwości rozwijania swoich wrodzonych zdolności.

  • Tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych.

  • Wzbudzanie wiary we własne możliwości i prezentowanie prac na szerszym forum – szkolna wystawa itp..

  • Prezentacja dorobku grupy poprzez wystawę prac w szkolnej galerii, dekorację świetlicy, korytarza szkolnego.

  • Zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych.

  • Kształtowanie postawy proekologicznej.

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

 

PLAN REALIZACJI ZADAŃ

 

L.p.

 

Tematyka i zakres podejmowanych działań.

Liczba

godzin

1.

Warsztat malarski – podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 

2

2.

Szkice i studia –ćwiczenia praktyczne: studium, martwa natura, postać. Rysunek węglem, ołówkiem i pędzlem.

2

 

3.

Szkice w plenerze – światło, cień i kolor, perspektywa.

3

4.

Poznanie plastycznych właściwości różnych technik malarskich.

W poszukiwaniu własnego wyrazu artystycznego – różnorodność technik malarskich:

1.      Malowanie kredkami – pastele suche, olejowe, akwarele.

2.      Eksperymenty z farbą: akwarele, akryle, olejne.

Tworzenia dzieła malarskiego na papierze, płótnie, dykcie, tekturze lub desce.

Sposoby utrwalania.

 

 

14

5.

Malowanie na szkle – zapoznanie z techniką malowania witraży oraz zdobienia szklanych i ceramicznych przedmiotów.

 

8

 

6.

Omówienie dorobku artystycznego grupy.

Przygotowanie prac do wystawy.

3

 

Pozostałe działania grupy artystycznej „Tęcza”

 

L.p.

Działania

Cele i efekty

 

1.

Wycieczka do Galerii Sztuki w Zielonej Górze  -  październik 2007

  ( max 40 osób)

Zapoznanie z różnymi technikami wyrazu artystycznego na przykładzie ekspozycji.