Klub regionalisty -  zadaniem jego jest poznanie historii Tuplic i okolic, dotarcie do źródeł historycznych,
wykonane map historycznych, zdjęć zabytków i ciekawych miejsc naszego rejonu. Zebrane materiały zostaną umieszczone, zarówno na wykonanej przez uczniów stronie internetowej i w postaci ekspozycji w gablotach.

  W oparciu o zebrane materiały opracowaliśmy:
  Tuplickie Kalendarium
  DAWNY KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W TUPLICACH
  KARLO NOWAK - artysta malarz
  PECHOFEN - Smolarnia, Leśniczówka ...
   
   
   

grupę prowadzi: Piotr Haracz

Osoby posiadające materiały dotyczące historii Tuplic proszone są o kontakt