REDAKCJA MULTIMEDIALNA PRZEWODNIKA -  Głównym zadaniem grupy jest umożliwienie naszym uczniom zdobycia różnych umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, która jest wiodącą dziedziną we współczesnym systemie edukacyjnym i włączenie uczniów do utworzenia przewodnika turystycznego, ukazującego walory naszego rejonu. Jest to to strona internetowa, na której znajdują Państwo wszystkie efekty naszych działań wyznaczonych w projekcie oraz na zakończenie działań powstanie płyta multimedialna zawierająca te same treści, przeznaczona dla osób nieposiadających dostępu do sieci.
Poprzez pracę w klubie informatycznym uczniowie zdobywają umiejętności tworzenia i aktualizowania stron internetowych,

 

 

     

 

     

 

   

Pobierz plan lekcji (plik PDF 3,5 MB)

     

Pobierz kalendarz 2008 (plik PDF 1,5 MB)

grupę prowadzi: Dariusz Wypych

kontakt z redakcją gimtuplice@gmail.com

 

Plan pracy grupy „REDAKCJA MULTIMEDIALNA PRZEWODNIKA”

Projekt   „Malowane wyobraźnią”

Cele :

- promowanie uczniów zainteresowanych technologiami informacyjnymi i technikami z nimi związanymi.

- Rozwijanie wyobraźni uczniów i wykształcenie w nich poczucia gustu i smaku.

- Poznanie umiejętności tworzenia stron internetowych i ich aktualizacji, rozwijanie zainteresowań nowoczesnymi technikami z zakresu TI

- Zrozumienie znaczenia roli multimediów we współczesnym świecie, co w efekcie umożliwi uczniom zaistnienie w przyszłości w atrakcyjnym rynku pracy i ułatwi możliwości komunikowania się.

- Kształtowanie poczucia więzi z grupą, szkołą i miejscowością, w której żyją poprzez promowanie swoich działań na zewnątrz

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie, współpracy i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne działania (dotrzymywanie założonych terminów)

- promowanie ciekawych miejsc w naszym regionie.

- wdrażanie do współpracy ze społecznością lokalną uczniów naszego gimnazjum,

- kształtowanie umiejętności selekcjonowania i tworzenia informacji

- rozwijanie umiejętności nowoczesnego komunikowania się

Zadania:

L.p.

 

   Temat

Liczba

godzin

1.

Zapoznanie z możliwościami publikacji internetowych. Oprogramowanie stosowanie do tworzenia witryn WWW. Praca z edytorem stron. Wstawianie zdjęć, filmów i innych multimediów (w tym interaktywnych) do Przewodnika

8

2.

Analiza materiałów projektu pod katem przydatności i możliwości publikacji. Opracowanie odpowiedniej metod publikowania określonych informacji.

2

3.

Zbieranie informacji od innych grup działających projekcie, selekcja, umieszczanie opracowanych przez nie materiałów w Przewodniku

8

4.

Wyszukiwanie ciekawostek na temat naszej gminy na innych stronach internetowych i umieszczanie ich odnośników na stronie Przewodnika

2

5.

Archiwizowanie zapisanych informacji na dyskach, płytach, pamięciach przenośnych

2

6.

Jak wykonać mapę interaktywną. Tworzenie map naszej miejscowości i okolic przy pomocy aplikacji GOOGLE MAPS dodawanie do nich zdjęc naszego regionu

4

7.

Praca z programem umożliwiającym tworzenie prezentacji multimedialnych. Tworzenie prezentacji w oparciu o materiały znajdujące się na stronie internetowej projektu. Nagrywanie prezentacji na płyty CD

4

 

8.

Współpraca z mieszkańcami. Zbieranie informacji na temat gminy. Komunikowanie się ze społecznością lokalną (poczta elektroniczna, rozmowy)

2

                                                                                                                         Razem  32 godz.