Działania w grupie pod hasłem „ W krainie prozy i poezji” zmierzają do promowania uczniów
utalentowanych humanistycznie, wykazujących zdolności pisarskie zarówno dotyczące prozy, uczniowie ci pracują w zespołach zajmujących się przeprowadzaniem wywiadów i reportaży w lokalnym środowisku, jak i poezji, wyłonienie talentów poetyckich.

   

   

   

   

grupę prowadzi: Jadwiga Zaborowska

Plan pracy grupy „W krainie prozy i poezji”

Projekt   „Malowane wyobraźnią”

Cele :

- promowanie uczniów utalentowanych humanistycznie, wykazujących zdolności  pisarskie zarówno dotyczące prozy jak i poezji

- opanowanie umiejętności przeprowadzania wywiadów, reportaży i sporządzania notatek prasowych.

- wyłonienie talentów poetyckich

- kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się z innymi ludźmi i dostosowania się do określonego rozmówcy, postępując zgodne z etyką dziennikarską

- promowanie ciekawych postaci naszego rejonu

- wdrażanie do współpracy ze społecznością lokalną uczniów naszego gimnazjum,

- kształtowanie umiejętności selekcjonowania i tworzenia informacji

- opanowanie umiejętności pisania tekstów dziennikarskich zgodnie z ich cechami gatunkowymi

Zadania:

L.p.

 

   Temat

Liczba

godzin

1.

Zapoznanie się z zasadami przeprowadzania wywiadów i z cechami gatunkowymi tej formy wypowiedzi.

 

6

2.

Kształtowanie umiejętności przeprowadzania wywiadów. Odtwarzanie scenek symulacyjnych. Praca w grupach i prezentacja na forum. Praca zgodna z etyką dziennikarską.

2

3.

Analiza przykładowych wywiadów. Ocena słabych i mocnych stron.

2

4.

Dziennikarstwo – podział na rodzaje i gatunki.

1

 

5.

Czytanie i analiza przykładowych reportaży. Poznanie cech tej formy wypowiedzi.

4

6.

Ćwiczenia w tworzeniu reportaży.

2

 

7.

Czym jest notatka prasowa? Cechy notatki. Analiza układu graficznego i cech notatki prasowej.

 

1

8.

Ćwiczenia w sporządzaniu notatek prasowych.

 

2

9.

Przygotowanie konkursu poetyckiego. Stworzenie zasad i kryteriów oceny.

1

10.

Praca w terenie. Przeprowadzanie wywiadów z artystami i ciekawymi osobami z naszego rejonu.

 

6

11.

Selekcja zebranego materiału, omówienie i prezentacja prac.

5

 

                                                                                                                         Razem  32 godz.

Pozostałe działania grupy „Kraina prozy i poezji”

 

L.p.

Działania

Cele i efekty

 

1.

Wycieczka do gazety „Tygodnik Żarski” październik 2007

( max 40 osób )

Poznanie pracy gazety i techniki pisania profesjonalnych wywiadów i reportaży.

 

2.

Wycieczka do teatru na spotkanie z aktorem. Zielona Góra  grudzień 2007 (max 40 osób)

Zapoznanie się z warsztatem aktorskim. Obejrzenie spektaklu.

3.

Konkurs poetycko- prozatorski o tematyce związanej z naszym rejonem

Spotkanie z poetą. Styczeń 2008

Gimnazjum Tuplice.

 Wyłonienie talentów poetyckich i prozatorskich.