Działania w grupie „ KLUBU  PRZYRODNIKÓW „

Mają na celu zaszczepienie w młodzieży wrażliwości na piękno natury, każdemu dużemu i małemu przyda się wiedza zdobyta na zajęciach. Wycieczka do lasu – obserwowanie zjawisk fenologicznych, piękno krajobrazu, jego kolorystyka, stanowi bogate źródło doznań, działa na wrażliwość i wzbogaca przeżycia.

Nie bez znaczenia są też walory zdrowotne przebywania na świeżym powietrzu i możliwość ruchu. Na co dzień przecież siedzimy w szkolnej ławie dlatego warto coś zrobić dla siebie i innych. A las jest ciekawym obiektem przyrodniczym stwarzającym wiele możliwości obserwacji i doświadczeń.

Uczniowie opracowują „Poradnik grzybiarza”, przeprowadzają  wywiady z grzybiarzami.

grupę prowadzi: Joanna Lewandowska-Gajda

 

Plan pracy grupy „KLUBU  PRZYRODNIKÓW”

Projekt   „Malowane wyobraźnią”

Cele :

- promowanie zdrowego stylu życia na łonie natury

- opanowanie umiejętności rozpoznawania grzybów jadalnych oraz opracowanie listy najczęściej spotykanych gatunków grzybów w naszych lasach

- kształtowanie umiejętności właściwego współistnienia z przyrodą i dbania o środowisko naturalne

- promowanie ciekawego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

- wdrażanie do współpracy ze społecznością lokalną młodzieży

- kształtowanie umiejętności sposobu zbierania grzybów, korzystania z darów natury oraz chronienie przyrody

- opracowanie „Poradnika dobrego grzybiarza”.

 

Zadania:

L.p.

 

   Temat

Liczba

godzin

1.

Opracowanie cech pozwalających odróżniać najczęściej spotykane grzyby w naszych lasach na podstawie rycin i zdjęć.

 

 

2.

Przygotowanie do przeprowadzania wywiadów z grzybiarzami. Opracowywanie pytań do wywiadów.

 

 

3.

Prezentacja gotowych wywiadów z grzybiarzami.

 

 

4.

Opracowanie na podstawie przeprowadzonych wywiadów z grzybiarzami listy najczęściej spotykanych gatunków grzybów w naszych lasach.

 

 

 

5.

Wyjście w teren: fotografowanie grzybów naszych lasów.

 

 

6.

Poznanie roli grzybów w ekosystemie.

 

 

7.

 Tworzenie „ Poradnika dobrego grzybiarza”

 

 

8.

Spotkanie z leśniczym.

 

 

                                                                                                                         Razem 32 godz.

Pozostałe działania grupy „KLUBU PRZYRODNIKÓW”

L.p.

Działania

Cele i efekty

 

1.

GRZYBOBRANIE

( około 50 osób )

Poznanie grzybów i zasad zbierania. płodów runa leśnego.