PECHOFEN

SMOLARNIA

    Jadąc czy idąc wzdłuż północnego brzegu Wunzen Teich (dziś Duży Staw) a później dalej wzdłuż rzeki Wunzen (Widzyny; dziś błędnie nazywanej Pstrągiem) dotrzeć można do miejsca zwanego niegdyś Pechofen. Nazwa pochodzi od funkcjonującej tu przed wiekami smolarni (niem. Pechofen), wzmiankowanej w źródłach pisanych w 1818 i 1840 roku. W miejscu tym, metodą suchej destylacji, ze smolnego łuczywa sosnowego wytwarzano smołę, której używano min. do uszczelniana beczek czy jako smar do piast drewnianych wówczas kół. Co ciekawe, kołodziej – czyli rzemieślnik wytwarzający koła, w Wielkich Tuplicach wzmiankowany został już w 1723 roku. W związku z tym, przypuszczać można, ze smolarnia, w której wytwarzano produkt niezbędny do produkcji kół, istnieć mogła już na początku XVIII wieku.
Z czasem smolarnia przestała funkcjonować (brak jej w źródłach z 1867r.), co związane było z rozpowszechnieniem na rynku tańszej smoły, wytwarzanej mniej kosztownymi metodami przemysłowymi.
 

 Wunzen Teich, Forthaus Pechofen i Tiergarten na mapie z 1937 roku.

 

LEŚNICZÓWKA

     Na miejscu smolarni, najpóźniej w 4 ćwierci XIX wieku, wybudowano murowaną leśniczówkę, z niskim piętrem wzniesionym z tzw. muru pruskiego (ściany z krzyżujących się ze sobą belek z polami wypełnionymi murem z cegły) przykrytym lekko opadającym dachem dwuspadowym. W pobliżu domu leśniczego wybudowano także kilka budynków gospodarczych. Termin Forsthaus Pechofen (Leśniczówka Smolarnia) utworzony został, jak nietrudno się domyślić, od istniejącej tu niegdyś smolarni.

 

Leśniczówka Pechofen. Dom leśniczego.

 

Leśniczówka Pechofen. Leśniczy wraz z rodziną.

 

Zabudowania gospodarcze. Na fotografii napis: ,,Dom koło Smolarni – Ogród Zwierzęcy”.
 

OGRÓD ZWIERZĘCY

  Pomiędzy leśniczówką a górą Kessel(96 m n.p.m.; niem. Kessel – kocioł – nazwa urobiona zapewne od charakterystycznego kształtu wzgórza) znajdował się dość rozległy obszar nazwany Tiergarten, być może ogrodzony. Prowadzono tutaj hodowlę dzikich gatunków zwierząt.