JAK POSTĘPOWAĆ PRZY ZATRUCIACH GRZYBAMI
 

1. Przy pierwszych objawach zatrucia grzybami należy natychmiast wezwać lekarza.

2. Resztki zjedzonych grzybów i wszystko co mogłoby pomóc w ustaleniu przyczyny zatruć należy zachować, po to by można było oznaczyć gatunek. Jest to bardzo ważne ze względu na leczenie osoby zatrutej.
3. Należy opróżnić żołądek chorego, podając mu środki powodujące wymioty, np: ciepłą wodę z rozpuszczoną w niej solą kuchenną lub olej rycynowy.
4. Nie należy podawać mleka i alkoholu , gdyż powoduje to szybsze przenikanie substancji toksycznych do krwi.

PODZIAŁ GRZYBÓW TRUJĄCYCH POD WZGLĘDEM INTENSYWNOŚCI I SPOSOBU DZIAŁANIA

1. Działające na organy wewnętrzne, często ze skutkiem śmiertelnym.
2. Działające na układ nerwowy.
3. Działające na układ pokarmowy.

WAŻNE !!!

Każdy zbieracz grzybów powinien nauczyć się bezbłędnie rozpoznawać poszczególne gatunki na podstawie ich cech botanicznych.

Literatura:

Wiem, co zbieram w lesie. A. Grzywacz, P. Staniszewski;2003
Przewodnik grzyby. E. Gerhardt;2004
Poradnik grzybiarza. W. Wojewoda; 1992
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
http://www.nagrzyby.pl/
http://www.grzyby.pl/