INFORMATOR KSIĘGA GOŚCI
Mapy MAPY
Rozkład jazdy PKS INTERAKTYWNA MAPA TUPLIC
Rozkład jazdy PKP INTERAKTYWNA MAPA GMINY
Do pobrania - kalendarz 2008 (PDF), plan lekcji (PDF) MAPA z lat 80-tych
 
KULTURA I SZTUKA
Na grzyby NA GRZYBY
WYWIADY: ZASADY ZBIERANIA GRZYBÓW
- z Wójtem Gminy Tadeuszem Rybakiem CELE ZBIERANIA GRZYBÓW
- Krist van D NAJCZĘŚCIEJ MYLONE GRZYBY TRUJĄCE Z JADALNYMI
- z Panią Zofią Lech JAK POSTĘPOWAĆ PRZY ZATRUCIACH GRZYBAMI

- z księdzem Michałem Zygą

- z panią Anielą Jaworską WYWIADY
- z zespołem Dębinianki - z grzybiarzem Panem Jackiem Pożogą
- z panem Jerzym Halczukiem - firma JUBO-TRANS HISTORIA
- z panem Zygmuntem Białkowskim
- z panem Cezarym Olendrem
- z panem Ryszardem Jasińskim - nauczycielem i artystą TUPLICKIE KALENDARIUM
- z panem Sylwestrem Mazurkiewiczem - Tupliczanka DAWNY KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W TUPLICACH
- z panem Zbigniewem Czubatym - HART SZKŁO KARLO NOWAK - artysta malarz
- z panem Mirosławem Kowalczykiem - POLICJA PECHOFEN - Smolarnia, Leśniczówka ...
- z panią Marianną Szklarczuk - nauczycielką i artystką O TYM JAK WIELKIE TUPLICE ZOSTAŁY MIASTEM
- z panią Anną Król - malarką i rzeźbiarką
- z zespołem Lesowianki
- z zespołem Tupliczanki
GALERIE ZDJĘĆ
O PROJEKCIE
W GALERII - Tuplice i okolice zdjęcia stare i nowe CELE PROJEKTU

  REDAKCJA MULTIMEDIALNA PRZEWODNIKA
  FOTOKLUB
  KRAINA PROZY I POEZJI
  GRUPA ARTYSTYCZNA TĘCZA
  KLUB REGIONALISTY
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  WARSZTAT CYZELERSKI
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
NAPISANO O NAS - czyli promocja naszych działań
KONTAKT
e-mail gimtuplice@gmail.com
Strona internetowa powstała w wyniku działań projektu "MALOWANE WYOBRAŹNIĄ" - Prosimy o sugestie i ocenę naszych działań
realizowanego dzięki dotacji ze środków Unii Europejskiej - Osoby, które posiadają ciekawe zdjęcia współczesne i
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dawnych lat prosimy o kontakt z redakcją  przewodnika
przez uczniów
Publicznego Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Tuplicach

 

  W przewodniku zawarto materiały własne oraz przekazane przez  Urząd Gminy, mieszkańców i inne osoby. W części materiałów wykorzystano także ogólnodostępne zasoby internetowe. Staraliśmy się przestrzegać zasad prawa publikacji, jednak ze względu grupowy charakter pracy i wielkość zgromadzonego  materiału mogły zdarzyć się pewne niedopatrzenia, za co przepraszamy. Osoby, które odnalazły błędy lub uchybienia w naszej publikacji proszone są o kontakt gimtuplice@gmail.com .

 

Przewodnik nie ma charakteru komercyjnego.